Et lavterskel tiltak for egenorganisert idrett og folkehelsen. 

Et lavterskel tiltak for egenorganisert idrett og folkehelsen. 

Etter at den første Tufteparken ble etablert i Asker i 2012 har Tufteparken blitt Norges mest populære og mest utbredte utendørs treningspark. Tufteparken er en inkluderende sosial arena i like store grad som en treningspark, med et konsept utviklet slik at alle kan utføre alle grunnleggende øvelser uavhengig av treningsbakgrunn. Stort instruksjonsskilt følger konseptet.

 

Tufteparken er et konsept utviklet og ledet av Lasse Tufte. Det hele startet i 2011 da ideen bak prosjektet ble til. Lasse Tufte i sammen med Suveren Rørmøbelfabrikk AS brukte ett år på å tegne, utvikle og ordne alle formaliteter rundt etableringen av en utendørs treningspark i Asker, fra ide til virkelighet. Samtlige 9 apparater i Tufteparken er utviklet basert på erfaringer og internasjonale standarder på høyder og gripeflater. Tufteparken er et konsept som er utviklet med bakgrunn av en etterspørsel og et behov. 

Under etableringen i av den første parken Asker fikk han muligheten til å gi parken et navn, og falt da på Tufteparken – noe han da hadde tenkt til å benytte som navn på videre prosjekter. Pr. i dag er Tufteparken først og fremst navnet på en utendørs treningspark bestående av enkle metallkonstruksjoner til bruk for egenvekttrening. Pakken med de 9 apparatene som Tufteparken består av er designet på en slik måte at alle øvelser kan utføres av absolutt alle, uansett forutsetninger – derfor variasjonen av høyder, bredder og avstander på utformingen i apparatene. 

I dag finner man Tufteparken helt fra Kirkenes i Nord til Arendal i Sør. Det er stor pågang, og mange har startet arbeidet med finansieringen for sin park. Tufteparken konseptet utvikles og oppdateres hele tiden.

Det har vært Lasse Tufte sin visjon helt siden planleggingen av Tufteparken startet i 2011 at hele konseptet skal både utvikles og produseres utelukkende av norske selskaper i Norge – dette for skape norske arbeidsplasser og ivareta norsk næringsliv.

Når Tufteparken åpnet den første parken i Asker kommune visste vi allerede at vi hadde et miljø for denne typen trening – da Lasse Tufte gjennom de siste 2 årene hadde bygget opp et stort miljø for egenvekttrening inne på treningssentrene. Så for kommunen så var det liten risiko knyttet til hvorvidt anlegget kom til å bli benyttet eller ikke, for det var allerede mange mennesker som ventet på det – da primært ungdom, gutter i 20-årene. Men det vi så var at disse menneskene utgjorde kun en liten del av de totalt brukerne av parken. For majoriteten av brukerne bestod av «den vanlige mannen i gata» i form av barnemødre, pappaer med pappaperm, syklister, turgåere og andre mosjonister. Vi hadde eldre under rehabilitering som ruslet ned til parken og satt der og gjorde noen enkle øvelser gitt av behandler. Det kom en rekke ungdommer til parken som ikke hadde noen treningsbakgrunn da de ikke ønsket å være på et treningssenter og heller ikke ønsker å være tilknyttet den organiserte idretten. 

Men det som kanskje var det aller mest unike var det utrolig inkluderende miljøet som ble skapt i parken, for Tufteparken ble i tillegg til å være en utendørs treningspark en sosial arena der alle var likestilte og hjalp hverandre. Dette er unikt sammenliknet med et hvilket som helst annet treningsmiljø. 

Siden den gangen har vi etablert ytterligere 100 parker og vi ser at nøyaktig det samme skjer med hver eneste park vi åpner, uavhengig av innbyggertall og geografisk beliggenhet. Denne treningsformen og disse apparatene appellerer til folk på en måte vi ikke tidligere har sett. Det siste året har vi også sett en økning av rulletolrukere i parkene våre, noe som er omtalt i både Handikappnytt og en rekke andre medier som ganske unikt. 

 
LUNDE FOTO_Tufteparken-139
LUNDE FOTO_Tufteparken-119
LUNDE FOTO_Tufteparken-89
LUNDE FOTO_Tufteparken-68

Nøkkelen til suksessen med Tufteparken

 

Selv om det er de fysiske apparatene som betales for så er det konseptet i sin helhet som har gjort Tufteparken til den suksessen den har blitt i så mange kommuner – og som unikt skiller oss fra alle andre leverandører av utendørs treningsapparater, der også apparatene er prefabrikkert og importerte uten at det ligger en fagkompetanse bak utviklingen. 

Tufteparken etableres nå i Nord-Norge for å skape større grad av bolyst, i de mindre kommunene for å øke den generelle aktiviteten blant befolkningen og bedre folkehelsen, i de større byene for å skape sunn og positiv aktivitet i ellers belastede uteområdet. Tufteparken etableres for å skape sosialisering og sette fokus på mestring og motivasjon gjennom morsom aktivitet fremfor trening som en nødvendighet. Parkene settes opp for å nå både de yngre og de eldre – og det lykkes nesten alltid med å skape en arena der hele familien kan være representert samtidig og ha et godt utbytte av aktiviteten uavhengig av treningsbakgrunn og målsetting. 

Hvem er våre største kunder?

 

Tufteparken har gjennom 6 år levert apparater til et stort mangfold av prosjekter. Her er en liste over våre største kunder:

 

 • Frisklivssentraler; Flere og flere kommuner satser på Tufteparken som en arena for trening og aktivitet også for lavterskel grupper som enten er under rehabilitering eller bare skal komme i gang. Det ligger ingen begrensninger for bruk i parken i seg selv - men fordrar en kompetanse lokalt. Vi har flere og flere ansatte fra Frisklivssentraler på våre instruktør-utdanninger.

 • Idrettslag; En av våre desidert største kunder er idrettslag. Her finnes det et enormt antall med ildsjeler og ressurspersoner som er flinke til å søke midler opp mot stiftelser, næringsliv, kommuner (spillemidler) etc.

 • Militæret; I andre enden av skalaen fra Frisklivssentralene finner vi Militæret. Tufteparken har levert et stort antall apparater til mange av de aller største militær-basene i Norge. Her benyttes apparatene til ren styrketrening, gjerne som sirkeltrening.

 • Fengsler; De siste årene har Tufteparken levert apparater også til Fengselsvesenet / Kriminalomsorgen som et ledd i å stimulere til økt fysisk aktivitet på en positiv måte som skaper mestrings. Overføringsverdien her er stor da man får noen holdepunkter som man kan opprettholde ved endt soning.

 • Borettslag; Tufteparken får enormt mye henvendelser fra beboere i ulike borettslag over hele landet. Dette er et marked som får oss bare blir større og større.
   

Hva skiller oss fra andre leverandører? 

Det er primært 2 ting som skiller Tufteparken andre aktører i markedet: 
 

 • Utformingen av de fysiske apparatene: Tufteparken er ikke et kommersielt skapt produkt utviklet av selskaper som tilbyr tykke produktkataloger med alt fra blyanter og viskelær til basketballbaner og skateparker. Tufteparken er utviklet av brukerne selv med de mål og utforminger som er riktige for en best mulig utførelse av aktiviteten som er tenkt. Dette er årsaken til at mange av de andre eksisterende parkene enten er underdimensjonerte eller overdimensjonerte. 

 • De myke verdiene: Tufteparken jobber like mye med å skape gode inkludere og sosiale miljøer i hver enkelt park som etableres. Det jobbes mye med kursing, promotering, sosiale medier og andre ting som gjør at parken synliggjøres, benyttes og blir det tiltaket det er tenkt å være. Dette er årsaken til at mange av de andre eksisterende parkene er lite besøkte, da mange ikke engang vet om at det finnes – ei heller hvordan de skal benyttes. 

Tufte & Bakkeli AS
Grefsenveien 69

0487 Oslo

Tlf: 958 37 994

E-post: post@tufteparken.no

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon
Følg Tufteparken på Facebook
Følg Tufteparken på Instagram
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon